Adres

ul. Łużycka 1A

89-600 Chojnice

Godziny otwarcia

Pn-Pt 8:00-17:00
Sobota 9:00-13:00

Zadzwoń do nas

Polityka prywatności

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GREKO Sp.j., ul. Słowiańska 7, 89-600 Chojnice,
nr tel. 052 396 27 30 , e-mail: rodo@greko.com.pl 

2. Państwa dane osobowe pozyskane przed lub w trakcie zawierania umowy wykorzystujemy
w następujących celach:
2.1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym również rozpoznania
ewentualnych reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2.2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z przepisów
o rachunkowości i prawa podatkowego, np. wystawiania i przechowywania faktur
oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c),
2.3. ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, co może obejmować
sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi, czyli w naszym uzasadnionym
interesie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2.4. marketingu bezpośredniego, czyli w naszym uzasadnionym interesie (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia
i wykonania umowy.
4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne
do osiągnięcia zakładanych celów, czyli:
4.1. przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy oraz okres,
po którym nastąpi przedawnienie roszczeń wynikających z tej umowy;
4.2. przez czas określony w przepisach prawa, np. okres, w którym przepisy nakazują
nam przechowywać faktury i dokumenty księgowe.
5. Będziemy przekazywać Państwa dane następującym podmiotom:
5.1. działającym na nasze zlecenie agencjom reklamowym lub innym podmiotom
podejmującym na nasze zlecenie działania marketingowe lub promocyjne,
5.2. podmiotom dostarczającym i wspierającym nasze systemy teleinformatyczne,
5.3. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, audytowe i pomoc
prawną,
5.4. bankom, innym instytucjom płatniczym i towarzystwom ubezpieczeniowym,
5.5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną,
przewozową,
5.6. podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną lub nabywcom
wierzytelności.

 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczytzn. obszar Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii; nie będą tez przekazywane
do organizacji międzynarodowej;

 

7. Nie podejmujemy decyzji, które Państwa dotyczą w sposób zautomatyzowany ani nie
dokonujemy profilowania.
8. Mają Państwo prawo:
8.1. dostępu do swoich danych i ich poprawiania,
8.2. wnioskowania o usunięcie danych (jeżeli są przetwarzane bezpodstawnie),
o ograniczenie lub zaprzestanie ich przetwarzania oraz o przeniesienie danych.
9. Niezależnie od powyższych uprawnień mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w tym na cele
marketingu bezpośredniego.
10. Mają Państwo też prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli uznają, że Państwa dane osobowe są przez nas
przetwarzane z naruszeniem prawa.

1

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami

1

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami!